Taniec

Taniec jest to zjawisko naturalnych ruchów powstających pod wpływem emocjonalnych bodźców skoordynowanych z daną muzyką. […]